Du har följt en länk i ett e-post som aktiverat Högskolan i Borås e-postfilter vilket innebär att den webbadress du försöker nå kan innehålla skadlig kod

Om du vet vem avsändaren är eller på annat sätt bedömer att sidan är säker, följ länken nedan.
Om du är osäker bör du inte gå vidare.

Behöver du kontakta Servicedesk?
E-post: it@hb.se
Telefon: 033 – 435 46 90

 


You clicked on a link in an email that triggered the University of Borås spam filter. The URL you are trying to reach may contain malicious code

If you know who the sender is or otherwise trust that the page is safe, follow the link below.
If you are uncertain you should not proceed.

If you wish to contact the Service Desk
E-mail: it@hb.se
Phone: 033 - 435 46 90

 


Om sidan du kommer till frågar efter känslig information så som lösenord eller konto-uppgifter, uppge dem inte! Välj i stället att skriva in den rätta adressen i din browser.

Jag förstår och vill följa länken.

If the link you are about to follow asks you for sensitive information such as your email address and password, your social insurance number, a credit-card number or banking information, do not provide it. Instead, hand-enter the appropriate Web site address in the address bar to ensure you are navigating to a legitimate site.

I understand and wish to follow the link.


Full Details including Redirections Follow

URL:https://bit.ly/2ZpdP03
Host:bit.ly
HEAD Result:301 Moved Permanently
Server Location:United States

Redirects to...

URL:https://web.archive.org/web/20200307161528/https://www.pewforum.org/2013/05/31/a
mong-muslims-internet-use-goes-hand-in-hand-with-more-open-views-toward-western-
culture/
Host:web.archive.org
HEAD Result:
Server Location:United States


Click here to avoid URLs in the domain archive.org from being redirected in future. Note: You will be required to log in, and must have suitable permissions to exempt a domain from being URL-redirected.