URL Redirection

Du har följt en länk i ett mail. Orginalet pekar på: https://www.sat1regional.de/prinz-carl-philip-von-schweden-besucht-messe-in-hann
over/
Serverns namn är: www.sat1regional.de
Servern ser ut att finnas i: Frankfurt am Main, Hesse, Germany
You clicked on a link in an email. The original link pointed to: https://www.sat1regional.de/prinz-carl-philip-von-schweden-besucht-messe-in-hann
over/
The server hostname is: www.sat1regional.de
The server appears to be located in: Frankfurt am Main, Hesse, Germany
Om sidan du kommer till frågar efter känslig information så som lösenord eller konto-uppgifter, uppge dom inte! Välj i stället att skriva in den rätta adressen i din browser.
På nytt skickas virus som försöker se ut som om de kommer från Svenska posten (Postnord). Följ aldrig deras länkar!

Jag förstår och vill följa länken.

If the link you are about to follow asks you for sensitive information such as your email address and password, your social insurance number, a credit-card number or banking information, do not provide it. Instead, hand-enter the appropriate Web site address in the address bar to ensure you are navigating to a legitimate site.

I understand and wish to follow the link.


Full Details including Redirections Follow

URL:https://www.sat1regional.de/prinz-carl-philip-von-schweden-besucht-messe-in-hann
over/
Host:www.sat1regional.de
HEAD Result:
Server Location:Frankfurt am Main, Hesse, Germany


Click here to avoid URLs in the domain sat1regional.de from being redirected in future. Note: You will be required to log in, and must have suitable permissions to exempt a domain from being URL-redirected.