URL Redirection

Du har följt en länk i ett mail. Orginalet pekar på: http://0046735107860
Serverns namn är: 0046735107860
Servern ser ut att finnas i: Unknown location
You clicked on a link in an email. The original link pointed to: http://0046735107860
The server hostname is: 0046735107860
The server appears to be located in: Unknown location
Om sidan du kommer till frågar efter känslig information så som lösenord, konto-uppgifter, kreditkortsnummer, bankuppgifter e.dyl., uppge dom inte! Välj i stället att skriva in den rätta adressen i din browser.

Jag förstår och vill följa länken.

Kontakta servicedesk@uu.se om du anser att länken inte borde blockeras.

If the link you are about to follow asks you for sensitive information such as passwords, account details, credit-card number, banking details etc., do not provide it. Instead, hand-enter the appropriate Web site address in the address bar to ensure you are navigating to a legitimate site.

I understand and wish to follow the link.

Contact servicedesk@uu.se if you think this link should not be blocked.


Full Details including Redirections Follow

URL:http://0046735107860
Host:0046735107860
HEAD Result:


Click here to avoid URLs in the domain 0046735107860 from being redirected in future. Note: You will be required to log in, and must have suitable permissions to exempt a domain from being URL-redirected.